Loading...

Consumenten helpen tijdens COVID-19

Experian werkt samen met klanten en leveranciers om consumenten te helpen tijdens de COVID-19-pandemie

De economie wordt hard getroffen door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De noodsituatie zorgt ervoor dat mensen en bedrijven problemen hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.

De Nederlandse overheid stimuleert consumenten, kredietverstrekkers en andere leveranciers om specifieke afspraken te maken en biedt ook richtlijnen om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden van zulke afspraken zijn bijvoorbeeld een verlaging of tijdelijke opschorting van rentebetalingen, aflossingen en andere betalingsverplichtingen.

Bij Experian streven we ernaar om consumenten verantwoorde betalingsverplichtingen aan te laten gaan. Tegelijkertijd helpen we bedrijven inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van potentiële klanten. Met name in tijden van economische onzekerheid ondersteunen wij hiermee de samenleving als geheel en de consument in het bijzonder.

Wij werken nauw samen en praten voortdurend met onze klanten en leveranciers om invulling te geven aan het bovenstaande en om begrip te kweken voor de uitdagende omstandigheden waar iedereen momenteel mee te maken heeft.

Dit zijn uitdagende tijden. Hoewel iedereen er terecht op is gefocust om veilig en gezond te blijven, weten we dat veel mensen ook vragen hebben over de mogelijke gevolgen voor hun eigen inkomen. Maak je je zorgen en heb je vragen over het betalen van vaste lasten of doorlopende betalingsverplichtingen vanwege de pandemie? Zorg dan dat je zo snel mogelijk in gesprek gaat met je kredietverstrekker en andere aanbieders, zodat zij je kunnen helpen.

Ondertussen hebben professionele partijen zich bereid verklaard om speciale regelingen te treffen zodat mensen kunnen worden geholpen die door de uitbraak zijn getroffen. Experian onderschrijft het belang hiervan en werkt en denkt actief mee aan het creëren van oplossingen hiervoor.