Jun. 2023 | Fraud |

This article is also available in English.

De voortdurende groei van online fraude leidt tot een verschuiving in de bedrijfsprioriteiten voor financiële diensten en telecommunicatie. Uit recent onderzoek blijkt dat bijna drie op de vier senior besluitvormers prioriteit geven aan investeringen die bescherming tegen fraude verbeteren. Dit toont de ernst van de fraudedreiging, nu meer bedrijven het noodzakelijk vinden om naar nieuwe oplossingen voor dit probleem te zoeken.

Hetzelfde onderzoek laat zien dat 73% van de respondenten naast de aanpak van fraude, het verbeteren van customer experience net zo noodzakelijk vindt.

Fraudecontroles hebben vaak een negatief effect op de customer experience en het conversiepercentage. Technologie biedt de mogelijkheid om beide problemen aan te pakken. De vooruitstrevende analytische mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) bieden bedrijven nieuwe mogelijkheden als gaat om fraudebestrijding en het verbeteren van klantreis. Deze innovatieve technologieën hebben al een aanzienlijke impact: 62% van de respondenten zegt dat AI en ML de manier waarop zij zakendoen ingrijpend verandert.

Fraude terugdringen en voldoen aan verwachtingen van de klant

Naarmate het digitale gebruik toeneemt, nemen ook de verwachtingen van de klant ten aanzien van snelle en eenvoudige aanvraagprocedures toe. Uit het onderzoek blijkt dat een eenvoudig aanvraagproces de tweede belangrijkste factor is voor consumenten die zoeken naar een lening of creditcard.

Een eenvoudig aanvraagtraject is, naast de kosten van een lening, nu belangrijker dan de betaalbaarheid, veiligheid van de aanbieder en de snelheid van toegang tot het geld. Dit geeft aan hoe cruciaal een eenvoudige klantaanvraag is voor bedrijven om conversies te stimuleren en concurrerend te blijven.

Een online aanvraag is volgens 43% van de ondervraagde consumenten lastig wanneer er te veel fraudecontroles zijn. Een tijdrovend aanvraagtraject kan zelfs een negatieve impact hebben op de omzetgroei van een bedrijf. Maar, het vinden van de juiste balans tussen adequate fraudepreventie en de toenemende verwachtingen van de klant is voor veel bedrijven een uitdaging.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven deze uitdaging aangaat door het verhogen van hun jaarlijkse budgetten voor fraudepreventie, geavanceerde analyses en digitalisering van hun klantaanvraag- en interne processen. Investeringen op deze gebieden leveren een aanzienlijke return on investment met een vermindering van fraudeverliezen en een toenemend aantal nieuwe klanten.

Technologie stimuleert de verandering met innovatieve oplossingen

Het tempo waarin AI en ML worden toegepast, is een goede indicator van de impact van deze relatief nieuwe technologie. Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (53%) investeerden al in ML en bijna een derde (31%) wil dit in de komende twaalf maanden doen. 61% van de deelnemende bedrijven aan dit onderzoek investeerde al in AI en 27% gaat dit in de komende twaalf maanden doen.

De drie belangrijkste toepassingen van AI en ML zijn datamanagement, besluitvorming over frauderisico’s en kredietrisicomodellen. Zowel AI als ML zorgen in deze toepassingsgebieden voor een stapsgewijze verandering in het vermogen van bedrijven om data te analyseren en interpreteren. Hierdoor kunnen ze in veel minder tijd nieuwe modellen ontwikkelen, testen en in productie nemen. Dit is met name relevant bij het beperken van de fraudedreiging waarbij bedrijven in staat zijn om zich met ML voortdurend aan te passen aan de nieuwste fraudepatronen met minder handmatige analyses van fraudeteams.

Uit de opkomst van cloud computing blijkt dat de integratie van AI en ML een aanzienlijke rekenkracht vereist. Bedrijven zijn beter schaalbaar dankzij cloudoplossingen: 76% van de respondenten zegt dat de flexibiliteit en schaalbaarheid van cloud computing een belangrijke reden is om in deze technologie te investeren.

Bedrijven kunnen de automatisering verhogen en customer experience beter stroomlijnen door het gebruik van AI en ML. Door het gebruik van deze technologische oplossingen, neemt de nauwkeurigheid van beslissingen over kredietaanvragen of online aankopen toe. Dit zorgt voor minder onterechte afwijzingen van klanten en het aantal handmatige beoordelingen neemt af. Dit draagt uiteindelijk bij aan een sneller beslissingsproces voor de klant.

Een geautomatiseerde AI-toekomst  

Het gebruik van ML is essentieel als het gaat om het bestrijden van fraude. Zeker nu de jaarlijkse fraudeverliezen zo sterk toenemen. Door het inzetten van de nieuwste technologieën, kunnen bedrijven de continu veranderende fraudedreigingen bijhouden terwijl zij ondertussen de customer experience verbeteren.