Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te meten en u een betere gebruikservaring te bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Klik hier voor meer informatie of het wijzigen van uw cookie-instellingen.

Privacyverklaring voor jouw websitebezoek

Privacyverklaring voor jouw websitebezoek

We vinden het ontzettend belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw privacy. In deze verklaring informeren wij (toekomstige) Experian NL klanten en websitebezoekers specifiek over de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer je onze website bezoekt. We raden je aan deze privacyverklaring goed door te lezen. Ons doel is om je zo volledig mogelijk te informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens gebruiken op onze website en ten behoeve van (toekomstige) klantrelaties. 

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van consumenten? Dan verwijzen we je graag naar de privacyverklaring voor consumentengegevens

Wij wijzen je erop dat onze website koppelingen naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevat. Deze partijen kunnen mogelijk ook gegevens verzamelen en/of met anderen delen. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor wat deze derden met je persoonsgegevens doen. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt. In dit kader verwijzen wij daarnaast naar ons Cookiebeleid waarin specifiek wordt vermeld op welke manier gegevens via cookies worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan. Derde partijen maken hier ook gebruik van en hebben hun eigen Cookiebeleid waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.  

Met ‘Experian’ wordt bedoeld: Experian Nederland B.V.

Experian is onderdeel van een groep maatschappijen met Experian plc als moedermaatschappij. Experian plc staat genoteerd aan de London Stock Exchange (EXPN). Het hoofdkantoor van Experian plc is gevestigd in Dublin, Ierland, met operationele hoofdkwartieren in zowel Costa Mesa, Californië als Nottingham, Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over de Experian groep vind je op onze website www.experianplc.com.

Experian is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die je verstrekt via deze website www.experian.nl, en staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Mocht je naar aanleiding van de inhoud van onze privacyverklaring nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dponetherlands@experian.com

Voor andere vragen kun je contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Bedrijven

Consumenten

info@nl.experian.com

inzage@experian.nl

+31 070 440 40 00 (gebruikelijke belkosten)

0900-EXPERIAN / 0900-397 374 26 (gebruikelijke belkosten)

Postbus 13128 
2501 EC Den Haag

Postbus 16604  
2500 BP Den Haag

 

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, zullen wij je om bepaalde persoonsgegevens moeten vragen als je contact met ons opneemt of wanneer je onze producten en/of diensten gebruikt of dit wil gaan doen in de toekomst.

1. Contactgegevens

Als je contact met ons opneemt, kunnen wij vragen naar je contactgegevens. Daarbij kan het gaan om de volgende contactgegevens: volledige naam, (zakelijk) telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

We bewaren deze gegevens alleen zolang dit nodig is om het gevraagde product of de gewenste dienst te leveren.

2. Apparaat gegevens

Tijdens je bezoek aan onze website worden automatisch bepaalde gegevens verzameld. Het gaat daarbij onder meer om (maar is niet beperkt tot): hoe je verbinding maakt met internet (inclusief IP-adres), hoe je onze site bezoekt, schermresolutie, browsergegevens die zijn opgeslagen op je apparaat (zoals cookies, zie ons cookiebeleid), informatie over de apparaat software die je gebruikt (zoals internetbrowser) en locatiegegevens (stad en regio van het IP-adres).

3. Andere gegevens

Als je je registreert om deel te nemen aan een door Experian georganiseerd evenement, leggen wij je voorkeuren en gegevens vast. Je kunt hierbij denken aan specifieke dieetwensen of een andere specifieke voorkeuren met betrekking tot je deelname. Daarnaast is het onder bepaalde omstandigheden gewenst een contactpersoon te benoemen die wij in geval van een calamiteit kunnen waarschuwen. We beperken ons tot het absoluut minimum wat nodig is om het evenement tot een succes te maken.  

Het kan nodig zijn om de gegevens met derden te delen, bijvoorbeeld een hotel om je accommodatie te boeken. Met onze partners worden afspraken gemaakt die aansluiten bij het voorgaande en de persoonsgegevens wordt alleen bewaard zolang dit nodig is voor het evenement.

4. Geaggregeerde gegevens

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van de AVG. Deze gegevens worden namelijk volledig geanonimiseerd en zijn niet direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. 

Voorbeeld: je gegevens worden samengevoegd met die van andere bezoekers van onze website om te bepalen in welk product onze websitebezoeker specifiek geïnteresseerd zijn. Wanneer geaggregeerde gegevens gecombineerd worden met je persoonsgegevens waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden, dan worden de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens beschouwd en geldt dat ze gebruikt worden volgens deze privacyverklaring.


We gebruiken persoonsgegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en vennootschappen onder firma) op verschillende manieren, maar altijd met het doel om onze producten en diensten zo optimaal mogelijk te maken binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Wanneer je als bedrijf overweegt klant te worden en je een specifiek onderdeel van onze website bezoekt, worden je eerdergenoemde contactgegevens doorgegeven aan ons verkoopteam en kunnen zij in dit kader contact met je opnemen.

1. Klantondersteuning

Wij zullen je gegevens gebruiken om onze service(s) aan je te kunnen leveren en te optimaliseren. Bijvoorbeeld wanneer je vragen hebt of specifieke aandachtspunten hebt die nadere uitwerking nodig hebben.

2. Interne trainingsdoeleinden

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor interne trainingsdoelen om onze service en dienstverlening te verbeteren.

3. Rapportage en analytische doeleinden

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden, bijvoorbeeld om de geografische spreiding van onze klanten in beeld te brengen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren en je betere ondersteuning bieden. 

4. Marketing en marktonderzoek voor (toekomstige) Experian klanten

Als je ons toestemming hebt gegeven om zakelijk contact op te nemen, dan kunnen de gegevens die je via onze website hebt verstrekt voor marketing en marktonderzoek worden gebruikt. Naar aanleiding hiervan kunnen wij contact met je opnemen via e-mail, telefoon of per post. Daarnaast kunnen wij contact met je opnemen in het geval dat je overeenkomst met Experian is beëindigd, om hetzelfde of een ander product of dienst aan te bieden. In al onze marketingcommunicatie word je de mogelijkheid geboden aan te geven dat je afziet van verdere benadering door Experian.

Om onze producten en diensten te verbeteren kun je worden uitgenodigd deel te nemen aan een klantenpanel. Uiteraard staat het je vrij hierop in te gaan en zal een uitnodiging de optie bevatten niet deel te nemen aan toekomstige onderzoeken.

5. Administratieve doeleinden

In onze administratie worden de eerdergenoemde persoonsgegevens bijgewerkt om ze zo actueel mogelijk te houden. Daarnaast is vastgelegd hoe persoonsgegevens gebruikt worden binnen onze administratie.


We streven er altijd naar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wilt indienen. De gegevens die wij van je hebben worden dan mogelijk gebruikt om je klacht zo goed mogelijk op te lossen. 

Voor zakelijke klachten kun je contact opnemen via info@nl.experian.com of +31 070 440 40 00. Ben je een consument en heb je een klacht? Stuur dan een e-mail naar inzage@experian.nl.  

Wij zullen, waar nodig, je gegevens gebruiken om aan wet- en regelgeving te voldoen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving beroepen wij ons op de grondslag van ‘wettelijke verplichting’. 


1. Toestemming 

Experian verwerkt persoonsgegevens op basis van de toestemmingsgrondslag voor het gebruik van cookies en de Experian Nederland website. In deze gevallen kunnen wij je gegevens zelf verzamelen of gebruikmaken van derde partijen. 

Voor marketingactiviteiten geldt de toestemming op het moment dat je contact met ons opneemt als grondslag voor gegevenswerking. Wanneer wij al een zakelijke relatie met je bedrijf hebben, kunnen wij contact met je opnemen met een beroep op gerechtvaardigd belang. Je kunt je op elk moment afmelden voor de B2B marketingactiviteiten via de optie in de betreffende e-mails. 

Voor marktonderzoek geldt de toestemming op het moment dat je contact met ons opneemt als grondslag voor gegevensverwerking. Iedere uitnodiging om deel te nemen aan een marktonderzoek bevat de optie om je uit te schrijven voor toekomstige marktonderzoeken. 

2. Gerechtvaardigde belangen 

  • In Nederland kunnen we ook persoonsgegevens gebruiken als de maatschappelijke belangen ervan opwegen tegen de individuele belangen of rechten van betrokkenen. De wet noemt dit gerechtvaardigde belangen voor verwerking. Voor onderstaande verwerkingen maken we gebruik van gerechtvaardigde belangen: 
  • Om je toegang te verschaffen tot onze website, deze functioneel te kunnen gebruiken en om te kunnen reageren op je aanvragen of andere verzoeken, is het nodig je persoonsgegevens vast te leggen.  
  • Om de best mogelijke dienstverlening aan (toekomstige) Experian Nederland klanten te kunnen leveren, en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.  
  • Voor trainingsdoeleinden, om de best mogelijke dienstverlening aan (toekomstige) Experian klanten te kunnen leveren en de verbetering van deze dienstverlening. 
  • Voor rapportages en analyses. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze producten en diensten te verbeteren en de juiste dienstverlening aan (toekomstige) Experian klanten te verlenen. 
  • Voor het onderhouden van onze gegevens en overige administratieve doeleinden. Zoals elk bedrijf dienen wij ervoor te zorgen dat we een volledig en accuraat bestand bijhouden van de manier waarop wij je gegevens verwerken en van onze overige operationele activiteiten. In dit verband gebruiken wij de gegevens die je aan ons verstrekt om de gegevens bij te houden en te updaten, en daarnaast voor overige algemene administratieve doeleinden. 
  • Voor de planning en uitvoering van onze evenementen. 
  • Voor klachten en geschillenbeslechting. We streven er altijd naar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wilt indienen. We kunnen dan je gegevens gebruiken om je klacht in behandeling te nemen en af te wikkelen. 

Persoonsgegevens met betrekking tot je websitebezoek worden alleen gedeeld met medewerkers van Experian die deze moeten gebruiken bij de levering van de door jou gevraagde of aangeschafte producten en/of diensten. Daarnaast worden (toekomstige) klantgegevens ook gedeeld met bedrijven binnen de Experian-groep aan wie wij (een deel van) de operationele activiteiten hebben uitbesteed en rechtstreeks betrekking hebben op de door jou afgenomen producten en/of diensten. Hetzelfde geldt voor leveranciers, distributeurs en handelsagenten betrokken bij de levering van onze producten en/of diensten. 

Experian is onderdeel van een wereldwijd concern. Hierdoor profiteren wij van een groot IT-netwerk en deskundigheid. Dit impliceert dat je persoonsgegevens met betrekking tot jouw websitebezoek eventueel ook toegankelijk zijn voor andere entiteiten binnen de Experian-groep voor ondersteuning en administratieve doeleinden. 

Experian gebruikt een aantal leveranciers om ons bedrijf te ondersteunen. Deze leveranciers hebben mogelijk toegang tot onze systemen om onze diensten en/of producten namens ons aan jou als (toekomstige) Experian klant te kunnen leveren. 

De politie en andere instellingen die zich bezighouden met wetshandhaving en overheidsinstellingen zoals lokale en landelijke autoriteiten, kunnen persoonsgegevens opvragen. Hiervoor moet altijd een wettelijke grondslag aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: ter voorkoming of opsporing van criminaliteit, de aanhouding en vervolging van overtreders, de beoordeling en invordering van belastingen, onderzoeken van klachten of beoordelen in hoeverre een specifieke bedrijfstak naar behoren functioneert. 

Experian is een internationale organisatie. De locatie in Nederland is gevestigd in Den Haag. Websitegegevens worden opgeslagen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn ook actief buiten de Europese Economische Ruimte. Hierdoor kunnen je gegevens ook daar worden ondergebracht. Dit gebeurt alleen onder strikte naleving van de AVG, waarmee jouw persoonsgegevens beschermd blijven onder de Europese wet- en regelgeving. 

We vinden het ontzettend belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je gegevens. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we ons houden aan de wet.  Online privacy en beveiliging is voor ons bedrijf cruciaal en wordt uiterst serieus genomen. Voor de veiligheid van gegevens en onze systemen hanteren we de hoogst mogelijke internationale voorschriften. We houden hier continu zicht op en als daar aanleiding voor is, treffen wij passende maatregelen om hierin te blijven voorzien.  

We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de wettelijke kaders plaatsvindt. We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers en derden, die deze gegevens nodig hebben om producten en/of diensten aan te bieden. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen om persoonsgegevens te beschermen. 

1. Contactgegevens 

We bewaren contactgegevens alleen zolang dit nodig is om het gevraagde product of de gewenste dienst te leveren. 

2. Apparaat gegevens 

Apparaat gegevens, bijvoorbeeld hoe je verbinding maakt met internet en je schermresolutie, blijven behouden zolang hier noodzaak toe is. 

3. Andere gegevens 

We verzamelen ook gegevens bij het registreren voor een evenement van Experian. Deze gegevens worden alleen bewaard zo lang als nodig is ten behoeve van het evenement. 

In alle gevallen zal de behoefte je persoonsgegevens te gebruiken regelmatig opnieuw worden beoordeeld, en gegevens die niet langer nodig zijn, zullen veilig worden verwijderd. 

Tot slot

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. We maken je niet op iedere verandering attent en raden daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken en deze privacyverklaring door te nemen. 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in april 2021. Wil je deze privacyverklaring printen?

Klap dan alle onderwerpen van de privacyverklaring uit en print de pagina via de printopties van de internet browser.

Ben je consument en wil je weten hoe we met consumentengegevens omgaan?