Privacyverklaring voor consumentengegevens

Experian is er voor een gezonde financiële maatschappij

Experian verzamelt informatie van consumenten en stelt deze gegevens onder strenge voorwaarden beschikbaar aan bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om energieleveranciers, telecombedrijven of webshops. Hiermee helpen we deze bedrijven om met onze data hun financiële risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld het risico dat een consument niet betaalt. Aan de andere kant zorgen we er met onze informatie voor dat consumenten krediet afsluiten dat past bij hun financiële situatie. Zo helpen we voorkomen dat je een betalingsverplichting aangaat die je niet kunt nakomen. Dat noemen we ook wel overkreditering.

Deze privacyverklaring omschrijft hoe Experian Nederland persoonsgegevens van consumenten gebruikt voor onze diensten naar klanten.

Deze privacyverklaring voor consumenten is een aanvulling op de privacyverklaring voor het bezoeken van onze website. Wil je weten hoe we omgaan met persoonsgegevens ten behoeve van je websitebezoek? Bekijk dan de privacyverklaring voor jouw websitebezoek.  

 

Privacyverklaring voor consumenten gegevens

Experian heeft twee hoofdactiviteiten waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt: Decision Analytics en Credit Services.

Decision Analytics  
Experian levert analytische diensten en specialistische softwareproducten die bedrijven in staat stellen om de snelheid en kwaliteit van hun besluitvorming te vergroten.

Credit Services 
Experian is een kredietinformatiebureau dat gegevens verzamelt en beschikbaar stelt aan bedrijven en organisaties die bij verstrekking van hun producten of diensten een kredietrisico lopen.

Deze bedrijven worden daardoor in staat gesteld om een goed afgewogen beslissing te nemen over de financiële risico’s die zij lopen bij het verstrekken van producten en diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel het verstrekken van gegevens over natuurlijke- en/of rechtspersonen, al dan niet samengevat in een zogenaamde risicoscore, ter ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over:

  • Het al dan niet aangaan resp. continueren van transacties met klanten.
  • Het vaststellen van condities waaronder deze transacties plaatsvinden waaronder met name het verstrekken van kredieten.
  • Het beëindigen van klantrelaties.
  • Het bepalen van kredietwaardigheid.

De hierboven genoemde doeleinden bieden de rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie tevens paragraaf 3.

Voor Experian Nederland BV is de rechtmatige grondslag vooral gelegen in artikel 6 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke als volgt luidt:

“de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is”.

Tot slot

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in april 2024.Wil je deze privacyverklaring printen?
Klap dan alle onderwerpen van de privacyverklaring uit en print de pagina via de printopties van de internet browser.

Wil je meer weten over Experian en de gegevens die we verzamelen?