Jun. 2022 | Analytics Academy |
Christopher Kadow, Data Modeler, Experian

Scroll down to read this post in English.

In een wereld waarin gegevens de essentie van onze besluitvorming vormen, biedt het hebben van meer inzichten een groot voordeel. In deze aflevering bespreken we hoe Experian innovatieve en geavanceerde tools gebruikt om de voorspellende kracht van modellen te vergroten, en zo meer informatie uit de beschikbare data te halen.

Datawetenschappers kunnen veel informatie halen uit data door innovatieve methoden te gebruiken. Hierdoor kunnen organisaties ook nauwkeuriger voorspellingen doen over de toekomst. Experian heeft een nieuwe methode ontwikkeld om variabelen te combineren voordat ze in statistische modellen worden ingevoerd: Automatic Feature Generation.

“Gegevens zijn alleen nuttig als experts bewezen methodes gebruiken om ze te analyseren en te gebruiken” – Christopher Kadow, Experian

Experian’s Automatic Feature Generation algoritme maakt een nauwkeurigere voorspelling van de toekomst mogelijk, wat ook een kans betekent om zich beter aan de toekomst aan te passen. Als u meer wilt horen over de door ons ontwikkelde processen en hoe deze kunnen helpen bij het modelleren van kredietrisico’s, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Lees op onze website hoe wij uw bedrijf kunnen helpen beter presteren met geavanceerde analytics.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about our Automatic Feature Generation algorithm

Contact us

In a world where data is the essence of our decision-making, having more insights provides a great benefit. In this episode, we will talk about how Experian uses innovative and advanced tools to increase the predictiveness of mathematical models, and subsequently getting additional information from available data.

Data scientists around the world continue to squeeze as much information out from data as possible by using innovative methods. This also allows organisations to make more accurate predictions about the future. Experian has developed a new method to combine variables before entering them into statistical models: Automatic Feature Generation.

“Data can only be useful when experts are using proven methods to analyse and use it” – Christopher Kadow, Experian

Experian’s Automatic Feature Generation algorithm allows for a more accurately prediction of the future, which means an opportunity to better adjust to it as well. If you want to know more about our built processes and how it can help within credit risk modelling, do not hesitate to reach out. Read on our website how we can help your business thrive with advanced analytics.