Aug. 2023 | News |

Mkb-sector toont veerkracht: 18 maanden vooruitblik toont dat wanbetalings- en faillissementrisico terugkeert op niveau van vóór pandemie.

Onze inzichten over 2023: mkb’s in de zakelijke dienstverlening en consumentensector gedragen zich weer als ‘vanouds’ ondanks huidige economische uitdagingen en drie turbulente jaren

De vooruitzichten voor het mkb over de komende 18 maanden zijn volgens onze analysten optimistisch. De Nederlandse economie telde, volgens het Jaarbericht Staat van het mkb 2022 van het CBS, 250 duizend micro-ondernemingen, 46.000 kleine ondernemingen en bijna 10.000 middelgrote ondernemingen. Samen vormen zij een aanzienlijk deel van de operationele bedrijven in het land. Nederlandse kleine bedrijven met 50 of minder werknemers in uiteenlopende sectoren tonen een grote mate van veerkracht. Dit ondanks zorgen rondom stijgende energiekosten, inflatie en de naweeën van het herstel na de pandemie.

In onze eerdere analyses werden nog zorgen geuit over het herstelvermogen van de mkb-sector na sluitingen en verstoringen van de bedrijfsvoering tussen 2020 en 2022. De consumentensectoren tonen het sterkste herstel, maar in een aantal sectoren voorspellen we dat het wanbetalings- en faillissementrisico toeneemt.

Consumentensectoren tonen sterkste herstel

Het verwachte kredietverzuimrisico voor consumentensectoren, zoals horeca, leisure, detailhandel en vastgoed is terug op het niveau van voor de pandemie. Bedrijfsgerichte diensten, waar de gezondheidszorg, uitgeverijen en financiële instellingen onder vallen, zijn ook bijna terug op het niveau van voor 2020. Hoewel er in heel het land nog steeds faillissementen en insolventies worden gemeld, zijn we van mening dat dit een kortetermijneffect is. We verwachten de komende achttien maanden een algemene stabiliteit en normale risicofactoren in de sectoren waar de meeste mkb’s opereren.

Secundaire bedrijfstakken ervaren enige instabiliteit

In tegenstelling tot het goede nieuws rondom de mkb’s in de consumentensectoren, zien secundaire bedrijfstakken, waaronder landbouw, bouw en energie (in dit geval geclassificeerd als middelgrote en kleine energiemakelaars) vallen, een stijging in het kredietverzuimrisico. Voor mkb’s in deze sectoren ligt het kredietverzuimrisico dichter bij het niveau op het hoogtepunt van de pandemie, ondanks eerdere berichtgeving over herstel begin dit jaar. Disruptie van de supply chain en de stijgende energiekosten hebben waarschijnlijk eeen impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen binnen de bouw- en landbouwsector. Onderzoek van PwC Nederland toont aan dat Nederlandse landbouw- en veeboeren de grootste stijging in productiekosten ervaren binnen de Europese Unie (EU).

Herman Peeters, Principal Consultant bij Experian Nederland:

“De afgelopen drie jaar voorspelden onze vooruitzichten een sterke toename van het risico op wanbetaling voor Nederlandse mkb’ers. Deze voorspelling werd versterkt door het feit dat het mkb eind 2022 geen overheidsfinanciering meer zou ontvangen. Maar, veel van deze bedrijven tonen een ongelooflijke veerkracht ondanks de economische uitdagingen, stijgende energieprijzen en inflatie. Het is voor kredietverstrekkers cruciaal dat zij toegang hebben tot uitgebreide gegevens, die een realistisch beeld geven over de mkb-sector in de komende maanden en jaren, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Hoewel we horen dat het aantal faillissementen en vrijwillige bedrijfsbeëindigingen dit kwartaal stijgt, zijn we nog lang niet bij het faillissementsniveau van voor de pandemie. Maar de vooruitzichten richting 2024 zijn voor de mkb-sector vrij optimistisch.”

Risico’s in kaart brengen met de kracht van data

Onze kredietverzuimrisico-analyse werd binnen het mkb uitgevoerd met behulp van realtime Web Data Insights die de vooruitzichten over de komende achttien maanden tonen en een beoordeling van economische factoren. Er werden zowel stijgingen als dalingen van het risico in specifieke sectoren gemeten, wat een algemene afstemming toont met andere gegevensbronnen zoals het CBS.

Kredietverstrekkers krijgen meer inzicht in de financiële situatie van mkb-bedrijven door verantwoord verzamelde data te gebruiken en te begrijpen. In onze producten wordt dit gedaan door het toepassen van realtime data-inzichten en deze te vergelijken met traditionele, historische kredietgegevens. Dit creëert een nauwkeuriger beeld voor kredietverstrekkers, waardoor zij risico’s tijdig kunnen beoordelen. Dit draagt uiteindelijk bij aan een verantwoorde kredietverstrekking.

Meer informatie over Web Data Insights vind je op onze website.