Jun. 2022 | Analytics Academy |
Buse Hanci, Analytics Consultant, Experian

Scroll down to read this post in English.

Vandaag de dag beschikken bedrijven vaak niet over de nodige middelen om nieuwe klanten optimaal te onboarden. Kredietverstrekkers beschikken meestal maar over een beperkte hoeveelheid informatie over potentiële aanvragers.

De recente wettelijke vereisten met betrekking tot de beoordeling van kredietwaardigheid en beschikbare bedragen werden al snel een sterke trigger voor de implementatie van Open Banking bij veel banken en financiële ondernemingen. Het gebruik van transactiegegevens helpt kredietverstrekkers om aan de regelgeving te blijven voldoen en biedt ook een nieuw perspectief aan klanten, bovenop de traditionele onboarding tools.

“Soms zijn analytische tools niet genoeg om een automatische onboarding beslissing te nemen, en dit is waar transactiedata en Open Banking hun meerwaarde hebben.” – Buse Hanci, Analytics Consultant bij Experian

Lees meer over onze oplossingen en hoe wij deze gebruiken om in korte tijd de meest voorspellende en meest inzichtvolle variabelen te vinden, gebaseerd op transactionele data. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van transactionele data en Open Banking data voor uw organisatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about the possibilities of transactional and Open Banking data

Contact us

Nowadays, companies usually do not have the necessary resources when it comes to optimally onboarding new customers. The information lenders have about potential applicants is very limited.

The recent regulatory requirements regarding the assessment of creditworthiness and available balances were quickly transformed into a strong trigger for Open Banking implementations at many banks and financial organisations. The use of transactional data helps lenders stay compliant and provides perspectives to customers, on top of traditional onboarding tools.

“Sometimes analytical tools are not enough to make an automatic onboarding decision, and this is where transactional data and Open Banking come into play” – Buse Hanci, Analytics Consultant at Experian

Learn more about our solutions and how we use it to find the most predictive and most meaningful transactional data-based variables in a short time. If you want to know more about the possibilities of transactional data and Open Banking data for your organisation, please do not hesitate to reach out.