Jun. 2022 | Analytics Academy |
Julie Berg, Analyst, Experian

Scroll down to read this post in English.

Door de strengere regelgeving over gegevens komt de manier waarop bedrijven gegevens kunnen gebruiken en opslaan onder druk te staan. Tegelijkertijd verplicht dit bedrijven ook om meer datapunten te verzamelen en te evalueren. Het dwingt bedrijven om anders te gaan nadenken en op zoek te gaan naar alternatieve gegevensbronnen en analysemethodes.

“Een van de grootste uitdagingen van het werken met gevoelige data is ervoor te zorgen dat deze op een veilige en conforme manier worden opgeslagen en gebruikt, zonder dat de waarde ervan verminderd.” – Julie Berg, Experian

Bij Experian werken we voortdurend om aan de veranderende eisen in de markt te voldoen en onze klanten met advies bij te staan over hoe gegevens gebruikt mogen worden. Het bouwen van applicatiescoremodellen, incassomodellen en fraudedetectie zijn enkele voorbeelden van hoe we traditionele kredietgegevens kunnen samenvoegen met aanvullende gegevensbronnen om tot betere resultaten te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer over deze onderwerpen wilt weten.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about alternative data sources

Contact us

More stringent regulations relating to data are challenging the way businesses can use and store data. But at the same time, it also requires businesses to collect and evaluate more data points than ever. It has forces businesses to think outside the box and look for alternative data sources and analytics methodology.

“One of the biggest challenges of working with sensitive data is ensuring it is stored and used in a safe and compliant way, without reducing its value.” – Julie Berg, Experian

At Experian, we are working continuously meet the changing demands in the market and consult our clients on how this data can be used. Building application score models, collections models or fraud detection are examples of some of the ways we can merge traditional credit data with additional data sources and see improved results. Please do not hesitate to get in touch if you would like to know more about these topics.