Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te meten en u een betere gebruikservaring te bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Klik hier voor meer informatie of het wijzigen van uw cookie-instellingen.

Dit beleid

Effective date: 22 May 2018

Wij nemen uw privacy serieus. Dit Privacybeleid verklaart welke persoonsgegevens wij over u verzamelen wanneer u de bedrijfspagina's op onze website gebruikt en hoe wij deze gebruiken.

Wij raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen. Om dit te vereenvoudigen, hebben we het in korte en een aantal langere paragraven opgesplitst.

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens door deze website worden gebruikt en verstrekt informatie voor onze marketingcommunicatie. Ook verwerken we persoonsgegevens via de diensten en producten die wij onze klanten aanbieden. Meer informatie over onze diensten en producten kunt u vinden op onze website. Dit privacybeleid beschrijft niet hoe Experian uw persoonsgegevens verwerkt als u een Experian Business-klant bent of wordt.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen met elke andere privacyverklaring of verklaring over eerlijke verwerking leest, die wij bij concrete gelegenheden verstrekken als wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich volledig bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de overige verklaringen en is niet bedoeld deze te vervangen..

EXTERNE LINKS

Deze Site bevat links naar externe Sites, plug-ins en toepassingen. Als u op die links klikt of die verbindingen mogelijk maakt, kunnen derden over u gegevens verzamelen en verspreiden. Wij hebben geen controle over deze externe Sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze Site verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Wanneer wij in dit Privacybeleid naar ‘Experian’ verwijzen, bedoelen we Experian Nederland B.Vgevestigd te Den Haag aan de Grote Marktstraat 49 2511BH en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK 30103666 met vestigingsnummer 000016252462.

Experian maakt onderdeel uit van een groep ondernemingen wiens moedermaatschappij op de London Stock Exchange (EXPN) staat genoteerd als Experian plc. De Experian-groep heeft zijn hoofdkantoor in Dublin, Ierland, en operationele hoofdkantoren in Costa Mesa, Californië en Nottingham, VK. Meer informatie over de Experian-groep vindt u op onze website: www.experianplc.com.

Experian is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons op deze website www.experian.nl verstrekt.

Als u twijfels heeft over dit Privacybeleid, kunt u gerust contact met ons opnemen via DPO.Netherlands@experian.com.

Wij moeten u om bepaalde persoonsgegevens vragen om een zo goed mogelijke ervaring te bieden wanneer u met ons in contact treedtt (via onze websites of anderszins) en wanneer u onze diensten en producten gebruikt.

Wij verzamelen uw gegevens van:

 • Contactformulieren op onze website wanneer u informatie wilt over onze diensten/producten. Hier verzamelen we onder andere de door u verstrekte naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt vrijwillig door de gebruiker ingediend.
 • Door e-mails te versturen naar de e-mailaccounts op onze websites. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals de door u verstrekte naam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie wordt vrijwillig door de gebruiker ingediend.

- Door e-mails te versturen naar de e-mailaccounts op onze websites. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals de door u verstrekte naam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie wordt vrijwillig door de gebruiker ingediend. De door de gebruiker via contactformulieren op onze website verstrekte gegevens worden vrijwillig verstrekt. Soms zijn uw gegevens echter nodig om op uw verzoeken te kunnen antwoorden. In andere gevallen worden de door de gebruiker verzonden gegevens op vrijwillige basis verstrekt. Als de gebruiker weigert gegevens te verstrekken die als verplicht worden gezien, kan dit betekenen dat Experian niet op uw verzoek kan reageren.

Wij of onze derden verzamelen ook andere informatie over u en de apparaten die u gebruikt om toegang tot onze website te verkrijgen. Dit doen wij door gebruik te maken van technologieën als cookies. Zie ook ons Cookiebeleid.

CONTACTINFORMATIE

Wanneer u informeert over de diensten van Experian via deze website, zullen wij u bepaalde contactinformatie vragen. Contactinformatie kan uit een aantal of alle onderstaande opties bestaan: volledige naam, bedrijfsnaam, zakelijk telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en persoonlijk e-mailadres.

Wij bewaren deze informatie slechts zolang dit nodig is om in de verlangde producten of diensten te kunnen voorzien. Wij bewaren de door u verstrekte contactinformatie 15 maanden nadat u voor het laatst met ons in contact bent geweest.

MARKETINGVOORKEUREN

Wij verzamelen ook uw marketingvoorkeuren, zodat we weten of u voor marketingdoeleinden van ons wilt horen en, zo ja, via welke kanalen. Als u ervoor kiest geen marketingcommunicaties te ontvangen, bewaren wij uw voorkeuren om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen marketingcommunicaties zult ontvangen.

OPMERKING: wij verzamelen ook informatie over uw voorkeur met betrekking tot de bedrijfsonderwerpen waarin u geïnteresseerd bent, de wijze en de frequentie waarmee u van ons wilt horen, zodat onze berichten ter zake doen en voor u relevant zijn. Die informatie is gebaseerd op expliciete toestemming.

APPARAAT INFORMATIE

We verzamelen ook automatisch bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierbij kan het gaan om (maar is niet beperkt tot) alle of een deel van de volgende opties: Hoe u verbinding maakt met het internet (inclusief IP-adres), hoe u met onze site omgaat, schermresolutie, browsergegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen (zoals cookies – zie ook ons Cookiesbeleid), informatie over de software van het door u gebruikte apparaat zoals internetbrowser en locatiegegevens (stad, regio van het IP-adres dat u gebruikte toen u onze diensten bezocht).

OVERIGE

Verder verzamelen we informatie wanneer u zich registreert om een evenement van Experian bij te wonen. Voorbeelden van gegevens die hierbij verzameld worden zijn: de wensen op het gebied van dieet, toegankelijkheid en accommodatie en, in sommige gevallen een contactnummer voor noodgevallen. Wij verzamelen uitsluitend de minimale informatie die we nodig hebben om het evenement te organiseren en om aan uw wensen tegemoet te kunnen komen.

Deze informatie kan door Experian met derden worden gedeeld die ons helpen bij de organisatie en uitvoering van het evenement, bijvoorbeeld hotels om uw accommodatie te boeken. Wanneer wij dit doen, zullen we maatregelen treffen, onder andere door middel van geschikte contractuele overeenkomsten, om ervoor te zorgen dat al deze entiteiten uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig bewaren. Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor zolang dat nodig is voor de uitvoering van het evenement.

Geaggregeerde gegevens

Wij verzamelen, gebruiken en verspreiden verder voor enig ander doel geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden bij wet niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens noch direct noch indirect uw identiteit onthullen. Wij mogen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke functie van de Site bezoekt. Als wij echter geaggregeerde gegevens zodanig combineren of verbinden met uw persoonsgegevens dat u hierdoor direct of indirect kan worden geïdentificeerd, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Deze zullen vervolgens in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt.

Van het gedeelte Werving en uit Professionele Loopbanen verzamelde gegevens:

Dit gedeelte van de website leidt om naar andere entiteiten binnen de Experian Group. Experian Nederland BV is niet verantwoordelijk voor danwel verwerkingsverantwoordelijke van die verwerkingsactiviteit. Wij hebben geen controle over de Sites van deze entiteiten van de Experian Group en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze Site verlaat, raden we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op veel manieren om onze dienstverlening zo effectief mogelijk te maken.

Om u toegang te verlenen tot onze website,

om u de beschikbare functies te laten gebruikenen u te informeren over onze diensten. Wij sturen uw verzoek door naar het betreffende verkoopteam dat voor de dienst verantwoordelijk is waarin u interesse hebt getoond. Het team neemt vervolgens contact met u op.

Om klantenondersteuning aan te bieden en verbeteren

Wij gebruiken uw informatie om de klantenondersteuning die wij u bieden te verbeteren (bv. wanneer u vragen hebt of wanneer u uw aanmeldingsgegevens niet meer weet)

Voor rapportage- en analysedoeleinden

Wij gebruiken uw informatie voor rapportage- en analysedoeleinden (bv. hoeveel klanten van ons in het noorden of zuiden van het land wonen) zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren en onze klanten gepaste ondersteuning kunnen aanbieden

Voor marketing- en marktonderzoek

Als u ons toestemming hebt verleend om contact met u op te nemen, gebruiken wij de informatie die u via onze website voor marketing- en marktonderzoek hebt ingediend, als wij van mening zijn dat een van onze diensten, producten of aanbiedingen voor u relevant is. We kunnen hierover per e-mail, sms, telefoon of post contact met u opnemen. Als uw contract met Experian is afgelopen, kunnen we contact met u opnemen om dezelfde of een andere dienst of product aan te bieden. Alle berichten die wij u hierover doen toekomen bevatten de optie om uzelf af te melden zodat wij geen contact meer met u zullen opnemen.

Experian kan bepaalde klanten selecteren en hen vragen deel te nemen aan een marktonderzoek. Als u deze uitnodiging accepteert, gebruiken wij uw feedback om onze diensten en producten te verbeteren. Deze uitnodiging bevat de mogelijkheid om niet aan toekomstige enquêtes deel te nemen.

Om onze dossiers bij te houden en voor overige administratieve doeleinden

Wij gebruiken uw informatie om ervoor te zorgen dat wij uitgebreide en bijgewerkte dossiers bijhouden over de wijzen waarop we uw persoonsgegevens verwerken en over andere operationele activiteiten, en daarom gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het bewaren van gegevens, updates en algemene administratieve doeleinden.

Plannen en uitvoeren van Experian-evenementen

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt bij de organisatie van evenementen die we uitvoeren, om er zeker van te zijn dat alles soepel verloopt en om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt wanneer u het evenement bijwoont.

Voor de afhandeling van klachten en de beslechting van geschillen

Ondanks dat we ernaar zullen streven dat u met onze dienstverlening tevreden bent, zullen we in het geval van klachten de informatie gebruiken die wij over u bezitten om uw klacht te kunnen beheersen en tot een einde te brengen.

Naleving van de wetgeving

Net als elke andere onderneming zijn we verplicht wetten en voorschriften na te leven. Waar nodig, gebruiken wij uw informatie om aan deze eisen te voldoen

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, die niet in dit Privacybeleid zijn benoemd, beloven wij dat we u zullen laten weten waarvoor wij deze gaan gebruiken alvorens de verwerkingsactiviteiten te starten

Toestemming

WDaar waar wij andere informatie van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website.Soms verzamelen derden deze informatie namens ons. Voordat u onze website gebruikt wordt om uw toestemming hiervoor gevraagd. Als u ervoor kiest geen toestemming te geven, of als u uw toestemming later intrekt, kan dit van invloed zijn op onze capaciteit diensten aan te bieden die u wilt. Wij mogen ons beroepen op deze toestemming om van uw persoonsgegevens gebruik te maken voor marketingdoeleinden.

Gerechtvaardigde belangen

In Nederland kunnen we persoonsgegevens ook gebruiken als de voordelen daarvan niet door de belangen of fundamentele rechten of vrijheden van de betrokkenen worden tenietgedaan. In de wet staat deze verwerkingsgrond bekend als het "Gerechtvaardigde belang".

Naleving van/ondersteuning van de naleving van wettelijke en reglementaire vereisten.

We moeten aan meerdere wettelijke vereisten voldoen.

Om toegang tot onze website mogelijk te maken, om van alle website functionaliteiten gebruik te maken en de door u gestelde vragen te beantwoorden, beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag van gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen om te kunnen reageren op uw contactverzoeken, vragen, verzoeken tot meer informatie of verzoeken om een evenement van Experian bij te wonen.

Voor ons aanbod en de verbetering van klantenondersteuning beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang zodat wij er zeker van zijn dat u een hoogwaardige klantenservice krijgt.

Voor rapportage- en analysedoeleinden beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang. Zo kunnen wij onze diensten en producten verbeteren, en onze klanten geschikte ondersteuning bieden.

Voor marketingcommunicaties van Experian verlaten wij ons op de verwerkingsgrondslag toestemming die wordt verleend op het moment dat u contact met ons opneemt. Als wij reeds een bestaande zakelijke relatie met u hebben, kunnen wij contact met u opnemen op basis van de verwerkingsgrondslag gerechtvaardige belang. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst van deze marketingcommunicaties via http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

Voor marktonderzoek beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslaggrondslag toestemming die wordt verleend op het moment dat u contact met ons opneemt. Elke uitnodiging om uw feedback met ons te delen bevat de mogelijkheid om niet aan toekomstige enquêtes deel te nemen.

Voor het bijhouden van onze dossiers en andere administratieve doeleinden beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang. Net als elke andere onderneming moeten wij ervoor zorgen dat wij uitgebreide en bijgewerkte dossiers bijhouden over de wijzen waarop we uw persoonsgegevens verwerken en over andere operationele activiteiten, en daarom gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het bewaren van gegevens, updates en algemene administratieve doeleinden.

Voor de planning en uitvoering van Experian-evenementen beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag toestemming die wordt verleend op het moment dat u contact met ons opneemt. Wij zorgen ervoor dat het evenement goed wordt uitgevoerd en dat u een goede ervaring hebt wanneer u een evenement bijwoont dat door ons wordt uitgevoerd.

Voor de afhandeling van klachten en de beslechting van geschillen verlaten wij ons op de rechtsgrondslag van legitiem belang. Terwijl we ernaar zullen streven dat u met onze dienstverlening tevreden bent, zullen we in het geval van klachten de informatie gebruiken die wij over u bezitten om uw klacht te kunnen beheersen en tot een einde te brengen.

Waar de wet vereist dat we persoonsgegevens over u verwerken, mogen wij dit doen omdat het noodzakelijk is de wet na te leven.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met die personen die deze moeten verwerken, opdat wij de diensten en producten van Experian kunnen leveren waar u zich voor hebt aangemeld. Ook delen wij deze gegevens met bedrijven binnen de Experian Groep die bepaalde aspecten van de diensten voor ons beheren; met leveranciers die ons diensten verlenen waarvoor alleen toegang tot uw persoonsgegevens nodig is; en met wederverkopers, distributeurs en vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de levering van de diensten die wij verlenen, wanneer dat voor hen nodig is.

 1. Groepsbedrijven

  Als lid van de Experian groep kunnen we profiteren van de grote IT-infrastructuur en expertise die er binnen onze business bestaat. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt, bekeken kunnen worden door leden binnen de bedrijvengroep voor ondersteunings- en administratieve doeleinden.

 2. Leveranciers

  We maken gebruik van een aantal dienstverleners om ons bedrijf te ondersteunen en deze dienstverleners kunnen toegang tot onze systemen hebben om ons en/of u namens ons diensten te verlenen.

 3. Overheidsorganen, wetshandhaving en regelgevende instanties

  De politie en andere wetshandhavende instanties, en overheidsorganen zoals lokale en centrale autoriteiten kunnen soms een verzoek tot inzage van persoonsgegevens indienen. Dit kan te maken hebben met het voorkomen of opsporen van misdaad, overtreders arresteren of vervolgen, beoordeling of inning van belasting, onderzoek van klachten of de beoordeling van hoe goed een concrete industriesector functioneert

Experian Nederland BV is gevestigd in Nederland, onze websitegegevens zijn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en Canada. We zijn ook elders actief binnen en buiten de Europese Economische Ruimte, daarom hebben we op deze locaties ook toegang tot uw persoonsgegevens en kunnen deze van en naar die locaties worden verplaatst. Alle persoonsgegevens die van of naar deze locaties worden verplaatst, zijn beschermd door Europese normen voor gegevensbescherming of, in het geval van de Verenigde Staten, is de overdracht van gegevens geregeld door de Privacy Shield.

Daar waar landen in de Europese Economische Ruimte allemaal strikte wetten op gegevensbescherming garanderen, zijn er ook delen in de wereld die niet zo strikt zijn en niet dezelfde hoogwaardige wettelijke bescherming bieden met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig blijven, passen we strikte waarborgen toe wanneer deze naar het buitenland worden overgedragen. Bijvoorbeeld:

 1. Uw persoonsgegevens naar door de Europese Commissie goedgekeurde landen sturen, die wetten hebben voor een hoogwaardige gegevensbescherming zoals Zwitserland, Canada en het eiland Man
 2. Een contract opstellen met de ontvanger van uw persoonsgegevens, dat door de Europese Commissie is goedgekeurd, dat in een geschikte hoogwaardige bescherming voorziet, of
 3. Uw persoonsgegevens versturen naar een door de Europese Commissie goedgekeurd land, die een hoogwaardige bescherming biedt. Bijvoorbeeld het Privacy Shield dat in de Verenigde Staten bestaat.

Wilt u desondanks meer weten over de waarborgen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens in het buitenland te beschermen? Neem gerust contact met ons op: DPONetherlands@experian.com.

Als ons recht om uw persoonsgegevens te verwerken of verspreiden is gebaseerd op het feit dat u ons toestemming heeft verleend, heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Gebruik daarvoor het volgende e-mailadres: DPONetherlands@experian.com of stuur ons een schriftelijk verzoek naar het officiële bedrijfsadres.

U kunt ook toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en verzoeken dat wij eventuele fouten in de gegevens corrigeren, de verwerkingsactivitieten beperken of stoppen of de gegevens verwijderen. Het is belangrijk om te weten dat in sommige gevallen waarin u ons vraagt persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te stoppen, we niet altijd verplicht zijn dit te doen. Wanneer dat het geval is, zullen wij dit toelichten. Volg deze koppeling als u een kopie van de persoonsgegevens wilt aanvragen die wij over u bewaren: DPONetherlands@experian.com

In bepaalde omstandigheden (bv. waarin u ons informatie verschaft met uw toestemming deze te verwerken) kunt u ons vragen dat wij de informatie die wij over u bezitten in een gangbaar formaat aan u of een derde leveren. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, laat ons dit dan weten via DPONetherlands@experian.com.

Mogelijk moeten wij specifieke informatie van u ontvangen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u toegang tot uw persoonsgegevens hebt (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel die ervoor zorgt dat persoonsgegevens niet aan iemand worden bekendgemaakt die er geen recht op heeft. Ook kunnen wij contact met u opnemen om verdere informatie te vragen in verband met uw verzoek teneinde sneller te kunnen reageren.

We proberen ervoor te zorgen dat we een zo goed mogelijke klantenservice bieden, maar als u van mening bent dat we in deze verplichting tekortschieten, laat ons dit dan weten via DPONetherlands@experian.com Jennifer Crama – Functionaris Gegevensbescherming

Ook heeft u het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit die de behandeling van persoonsgegevens in Nederland regelt. U kunt daarmee contact opnemen:

 1. Via hun website op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 2. Per telefoon +31881805250
 3. Per post Postbus 93374 - 2509 AJ Den Haag

Online privacy en beveiliging is het belangrijkste aspect van elke klantenservice en dit nemen wij heel serieus. We gebruiken een veelvoud aan moderne technologieën en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik of openbaarmaking.

We hebben voor verschillende waarborgen gezorgd zodat individuen, wiens persoonsgegevens wij verwerken, niet onnodig nadeel ondervinden van de activiteiten waarvoor wij hun persoonsgegevens gebruiken. Voorbeelden van deze waarborgen zijn het beschikbaar stellen van informatie voor individuen zodat zij begrijpen hoe hun persoonsgegevens worden gebruikt door Experian, uitleg van hun rechten op het verkrijgen van de informatie die wij over hen bezitten en hun informatie laten corrigeren of beperken, en informatie verschaffen over hoe individuen een klacht kunnen indienen als zij ontevreden zijn.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers en derden die deze gegevens moeten kennen om u diensten en producten te kunnen leveren. Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen. Al onze werknemers zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules en worden regelmatig verplicht opgeleid in sessies over gegevensbescherming door onze functionarissen gegevensbescherming.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periodes die in het bovenstaande hoofdstuk „Welke informatie verzamelen wij?“ staan beschreven. Indien we geen specifieke periode kunnen aangeven, zullen wij de persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig is. Ook kunnen wij de gegevens bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, eventuele geschillen te beslechten en onze rechten te doen gelden. Deze redenen kunnen per informatietype variëren en zijn afhankelijk van de diensten en producten waarvoor u zich hebt aangemeld. Daarom kan ook de tijd die wij uw persoonsgegevens bewaren variëren.

Contactinformatie

Contactinformatie zoals namen en adressen worden bewaard zolang daartoe voor ons een blijvende noodzaak bestaat. Wij bewaren uw gegevens nog 15 maanden nadat u voor het laatst met ons in contact bent geweest. Als u ervoor kiest geen marketingcommunicaties te ontvangen, bewaren wij uw voorkeuren om ervoor te zorgen dat u in de toekomst geen marketingcommunicaties zult ontvangen.

Informatie over apparatuur

Informatie over apparatuur zoals hoe u verbinding maakt met internet en schermresolutie wordt bewaard zolang daartoe een blijvende noodzaak bestaat.

Overige

Verder verzamelen we informatie tijdens de registratie om een evenement van Experian bij te wonen. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zolang dat nodig is voor de administratie van het evenement.

In al deze gevallen zal onze noodzaak om uw persoonsgegevens te gebruiken regelmatig opnieuw worden geëvalueerd, en informatie die voor geen enkel doeleinde meer nodig is, zal veilig worden verwijderd.

Wij mogen dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken. U moet regelmatig controleren of er updates zijn. Wij waarschuwen u niet over elke kleine wijziging, maar als er echt belangrijke wijzigingen in het Beleid zijn of in hoe wij uw informatie gebruiken, dan brengen wij u hierover op de hoogte en vragen we, indien van toepassing, om uw toestemming.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in januari 2019