Inzage in uw registratie

Neem contact met ons op

Indien u meer informatie wenst over uw registratie dan verzoeken wij u vriendelijk uw kopie legitimatiebewijs en uw gegevens te e-mailen via onderstaande button.

Om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens opvraagt dient Experian vast te stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.

Het is zowel voor u als voor ons belangrijk dat uw informatie juist is. Immers, een verkeerde registratie kan vervelende gevolgen hebben. De Algemene Verordening  Gegevensbescherming verplicht Experian om op een eerlijke en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan.

Wij willen u erop wijzen dat u volgens de Algemene Verordening  Gegevensbescherming het recht heeft om uw BSN nummer en pasfoto onzichtbaar te maken op de kopie legitimatie die u aan ons verstrekt. In de voorbeelden hieronder ziet u welke gegevens u onzichtbaar kunt maken.

paspoort-web
id-kaart-web
rijbewijs-vz
rijbewijs-az

Vraag hier uw gevens op

Indien u meer informatie wenst over uw registratie dan verzoeken wij u vriendelijk uw kopie legitimatiebewijs en uw gegevens te e-mailen.

Over uw registratie

Hier vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden met betrekking tot uw inzage.

Informatie over uw registratie

Telefoon: 
0900-experian/ 0900-397 374 26 (gebruikelijke belkosten)

Post:
Postbus 16604 
2500 BP Den Haag